Slovenske bolnišnice so prejele evropska sredstva za nakup ključne medicinske in osebne opreme zaradi epidemije. Sredstva, ki so bila na voljo že lani, morajo bolnišnice porabiti do konca letošnjega leta.

Do sredstev v višini 344.000 € je bila upravičena tudi Splošna bolnišnica Trbovlje.

Denar so že porabili, nabavili pa so opremo za obvladovanje epidemije covid (monitorje, centralno monitorsko postajo, defibrilator, perfuzorje in infuzorje), en anastezijski aparat, bolniške postelje in transportne vozičke, analizator krvi, UV robot za dezinfekcijo, skafandre za zaposlene ter mobilni rentgenski aparat, ki so ga delno financirali iz lastnih sredstev.

Direktorica SBT dr. Romana Martinčič je povedala tudi, da si tudi v prihodnje obetajo finančne prilive za post-covidno zdravljenje bolnikov, ter sredstva za nov CT aparat in rentgenski aparat, endoskopske instrumente in termodezinfektor, ki jih bolnišnica potrebuje.