V sredo je v Strasbourgu potekala plenarna seja Evropskega parlamenta.  Poslanke in poslanci so spregovorili o financiranju EU za obdobje 2021-2027.

Na novinarski konferenci poročevalcev za programe EU na področjih izobraževanja in kulture je sodeloval tudi evropski poslanec dr. Milan Zver, stalni poročevalec in pogajalec Parlamenta za program Erasmus+. Na konferenci so spregovorili tudi o pogajanjih za proračunska sredstva za programe Erasmus+, Ustvarjalna Evropa, Evropska solidarnostna enota in o tem, zakaj je višine proračuna ključna za ustrezno delovanje vseh treh programov.

Dr. Milan Zver je povedal, da je v programu Erasmus+ sodelovalo že več kot deset milijonov ljudi. Mladi so tako dobili priložnost za študij v tujini, v tujini so lahko pridobivali delovne izkušnje, se preizkusili v prostovoljstvu ter mladinskih in športnih aktivnostih. Program Erasmus + ima v obdobju 2014-2020 na voljo 15 milijard evrov, v obdobju 2021- 2027 pa naj bi se ta sredstva na predlog Evropske komisije povečala na 30 milijard evrov, Evropski parlament pa je bil mnenja, da bi se morala sredstva za omenjeni program povečati za trikrat.

Dr. Milan Zver se z višino predlaganega proračuna, ki ga je za program Erasmus+ predlagalo finsko predsedstvo ni strinjal, saj je Svet Evrope leta 2018 Erasmus+ poleg obrambe, varnosti in migracij označil za eno od prioritet v evropskem proračunu.

“Če želimo, da bo Erasmus+ bolj dostopen za vse, če želimo slediti ambicijam za nadaljnji razvoj omenjenega programa in če želimo, da vse tri velike iniciative, ki smo jih že zagnali, dobro delujejo, mora za to biti zagotovljenih tudi dovolj sredstev,” je povedal evropski poslanec dr. Zver in spomnil, da je  trenutni sedemletni finančni okvir Erasmus+ omogočil sodelovanje zgolj 3,7% mladim v EU. Zato je pozval Evropsko komisijo, Svet in vlade držav članic, da naj podprejo povišanje proračunskih sredstev za Erasmus+,  sicer program ne bo mogel izkoristiti vseh potencialov, ki jih ima.