Vsak ima svobodno izbiro glede mnogih odločitev, ena od njih je tudi, ali je kadilec ali ne. Ne glede na vpliv kajenja na zdravje posameznika pa je nedopustno, kar je opaziti na več krajih v Trbovljah.

 

V Parku kulture pri Pošti in v trboveljskem mestnem parku je mogoče opaziti večje število cigaretnih ogorkov, ki so namesto v za to namenjenih smetnjakih na tleh ob klopeh. 

 

Že posamezni ogorki po tleh trboveljskih ulic kazijo podobo in urejenost kraja, za ogorke poleg “uličnih pepelnikov” pa noben kadilec nima izgovora. Cigaretni ogorki se odvržejo v za to namenjene smetnjake in nikakor ne na tla poleg njih!

Z odlaganjem smeti ne škodujemo  le naravi, ampak posledično tudi sebi. Za okolje, v katerem živimo, smo odgovorni vsi. Tako malo je potrebno, da bi na enostaven način vzdrževali lep izgled našega mesta. Včasih je treba zgolj dvigniti zadnjo plat in se od klopice sprehoditi do bližnjega smetnjaka.