Občina Hrastnik je že pred leti prejela naziv invalidom prijazne občine. Z različnimi ukrepi se mesto tako trudi, da bi invalidom omogočali čim lažje in neodvisno življenje.

 

Del teh ukrepov sta tudi na novo zgrajeni klančini za gibalno ovirane osebe. Gre za klančini pri objektu Novi log 7 ter med objektoma Log 28 a in Log 28 b. Novi klančini gibalno oviranim osebam omogočata dostop do javnih površin (pločnik, parkirišče …). Vrednost investicije prve klančine je znašala 8.500 evrov, druge pa 18.000 evrov.