Osnovna šola Litija, Osnovna šola Gradec in Podjetniški RISE Šmartno Litija z.b.o., so novembra na OŠ Litija organizirali Poklicni bazar. Namen poklicnega bazarja je bila seznanitev bodočih dijakov z možnostjo nadaljnjega izobraževanja in možnostjo opravljanja poklicev v lokalni skupnosti.

 

Na poklicnem bazarju so se predstavile različne srednje šole iz osrednjeslovenske, zasavske in jugovzhodne regije. Vseh skupaj je bilo 29. V letošnjem letu smo k sodelovanju povabili tudi 31 lokalnih podjetij, v večini iz občine Litija in občine Šmartno pri Litiji. Podjetja so predstavila svoje delo in poklicne profile, ki jih iščejo in jih bodo v prihodnosti v svoji dejavnosti najbolj potrebovali. Hkrati so udeležencem bazarja omogočili možnost, da se dogovorijo za skupinsko voden ogled posameznega podjetja, z namenom, da šolarji dobijo celosten vpogled v delo poklica, za katerega se zanimajo.

Bodočim dijakom takšen dogodek omogoča, da so na enem mestu pridobili vpogled v programe večih srednjih šol, ki jih zanimajo. Prav tako so obiskovalci imeli možnost vzpostaviti kontakte z lokalnimi podjetji, s katerimi se bodo lahko v prihodnje dogovorili za opravljanje prakse ali počitniškega dela. Šolarji so se na ta način še pred spomladanskimi informativnimi dnevi spoznali s programi srednjih šol in pridobili informacije, ki jim bodo olajšale pot v svet zaposlovanja.

Organizatorji ocenjujejo, da se je Poklicnega bazarja udeležilo okrog 450 obiskovalcev (šolarjev in njihovih staršev). Nad številom obiskovalcev so bili po naših informacijah pozitivno presenečeni predvsem lokalni podjetniki, ki so sodelovali na bazarju. Odziv šolarjev in staršev je bil pozitiven, saj jim je bazar omogočil, da so začeli bolj poglobljeno razmišljati o poklicnih možnostih, ki so jim na voljo.

Organizatorji se zahvaljujejo vsem srednjim šolam, ki so predstavile svoje programe, vsem udeležencem bazarja ter vsem podjetjem, ki so sodelovala: Trgograd d.o.o., PINO Gradbeni inženiring d.o.o., Ostrešje d.o.o., Pohištvo Erjavec d.o.o., Mizarstvo Kos – Jože Kos s.p., Lesokras d.o.o., Šekli & Kukovica Veterinarska ambulanta d.o.o., Veterinarska ambulanta Gaber, Eva Lesjak s.p., Okrepčevalnica Kuhla, Omahen-Transport d.o.o., Herz d.o.o., Prigo d.o.o., Geodetski biro Jože Cestnik s.p., ISKRA d.o.o., PE Baterije in potenciometri, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, KOPIT d.o.o., KGL d.o.o., KOVIKOR d.o.o., AS GRM d.o.o., Kmetijsko gozdarska zadruga Litija z.o.o., Rožica Si, Petra Planinšek s.p., VRTTIM Timotej Medved s.p., Hipermarket Spar Litija, Center za socialno delo Litija, ŽELVA d.o.o., PEGO PLUS d.o.o., Elektronabava d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Frizerstvo Meta, Marjetka Groboljšek s.p., MEGO d.o.o.