Finančna uprava RS opominja, da se bliža 1. april, ko poteče rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za lani ter rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018.

V Fursu navajajo, da morajo obračun davka od dohodkov pravnih oseb do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb morajo obračun tega davka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so lani v celoti ali delno opravljale dejavnost ali posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti pa so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov. To velja za vse kmetijske dejavnosti kmečkega gospodinjstva.