Nedavno je Občina Litija v Kulturnem centru Litija pripravila slavnostno akademijo ob. S svojim obiskom jih je počastila ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen. Župan Občine Litija je podelil letošnja priznanja. Pri podelitvi sta sodelovala tudi podžupan Boris Doblekar in podžupanja Lijana Lovše.

ZLATA PLAKETA

 GIMNAZIJA LITIJA za 20 letno uspešno izvajanje izobraževalnega programa in izjemen pečat, ki ga daje delovanju in razvoju Občine Litija.

Kako utemeljujejo letošnje najvišje priznanje na Občini Litija:

»Letos mineva 20 let, ko je bila realizirana ideja nekaterih nadvse zavzetih ljudi iz naše občine o ustanovitvi Gimnazije Litija. To je bila vsekakor pomembna odločitev za našo občino in mesto Litija, predvsem, ker so želeli, da bo gimnazija kakovostna in zato je ta odločitev pomenila še toliko večji izziv. Imenovan je bil Odbor za ustanovitev, ki je s pomočjo številnih podpornikov uresničeval idejo o ustanovitvi te srednješolske institucije v Litiji. Prav vsi so se zavedali, da je vlaganje v šolstvo in znanje eden od osnovnih pogojev hitrejšega razvoja občine in lepšega življenja v prihodnosti. Zelo pomembna je bila tudi podpora svetnikov in svetnic takratnega občinskega sveta. Župan Mirko Kaplja je vodenje odbora za ustanovitev gimnazije zaupal profesorju Vinku Logaju in prav gotovo je tudi ta izbira pripomogla k temu, da je delo dobro steklo in je bila vsaka naloga opravljena v roku in zanesljivo. Danes je gimnazija Litija ustanova, ki daje izjemen pečat delovanju in razvoju mesta Litija, občine Litija in tudi poglabljanju medobčinskega sodelovanja z občinama Šmartno pri Litiji in Zagorje. Gimnazija Litija je izjemnega izobraževalnega pomena za mlade iz osrednjega območja Slovenije in prispeva k razcvetu kulturnega in športnega udejstvovanja mladih in uspehom na teh področjih. Številni zlati maturantje pa povedo veliko o kakovosti šole, v dvajsetih letih jih je bilo 56, in 7 doktorjev znanosti izhaja tudi iz gimnazije Litija. Priznanje zlata plaketa naj predstavlja zahvalo vsem, ki so kakorkoli in na kakršenkoli način pripomogli k temu, da gimnazija uspešno deluje v našem okolju dvajset let.«

PRIZNANJA ŽUPANA

VINKO LOGAJ za dolgoletno predano delo na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter vodenje vseh aktivnosti za ustanovitev Gimnazije Litija.

JOŽE GORENC za dolgoletno predano delo na področju kulture in lokalne skupnosti.

MOJCA LEBINGER za 50-letno predano delo v ženski košarki.

NOGOMETNI KLUB JEVNICA, MLAJŠI DEČKI 2004/2005 za doseženo 2. mesto na mednarodnem turnirju v Belgiji.

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA KRESNICE ob 140-letnici omembe osnovnošolskega izobraževanja.

DRUŠTVO REKREATIVCI 77 ob 40-letnici delovanja.