Gospodarsko škodo zaradi covid-19 lahko omejijo le hitri ukrepi

 

 

Stanje na področju zaposlovanja in sociale v EU je bilo pred pričetkom Covid-19 krize zelo vzpodbudno. Po pomladanski krizi in sedanjem drugem valu pa je dejstvo, da bo korona kriza pustila velike posledice na gospodarstvu EU.

 

 

Evropski poslanci so na tokratnem plenarnem zasedanju v Bruslju izrazili veliko zaskrbljenost nad trenutnim stanjem. Poslanka Romana Tomc je povedala: “Covid kriza bo nedvomo močno prizadela evropsko gospodarstvo, kar se bo posledično poznalo tudi v povišanju brezposelnosti. Temu se ni mogoče izogniti, je pa mogoče ustrezno ukrepati, da bi bila škoda čim manjša. Evropska komisija se je pravočasno odzvala in oblikovala program SURE, ki je namenjen izključno zaščiti delovnih  mest. Prvič v zgodovini je EK izdala obveznice v vrednosti 17 milijard evrov, s katerimi bo program lahko začel delovati. Na voljo imamo tudi veliko skladov, iz katerih bodo državljani v stiski dobili pomoč.

Na zasedanju so sprejeli tudi nov dokument na področju politik zaposlovanja in socialnih politik v evroobmočju. V dokumentu pozivajo k nadaljnjemu uresničevanju Evropskega stebra socialnih pravic. Romana Tomc je na to temo povedala še, da “kljub trenutni Covid-19 krizi pa ne smemo pozabiti na čase, ko bo ta kriza mimo. V naslednjih mesecih bomo veliko govorili o novem instrumentu na ravni EU, o minimalni plači. Podpiram idejo o minimalni plači, ki naj bo stvar dogovora, socialnega dialoga. Države naj v dogovore med delodajalci in delojemalci ne posegajo, ampak naj nastopajo v vlogi arbitra. Veselim se konstruktivnih razprav na to temo in mogoče tudi tega, da bo dogovor o minimalni plači v EU dosežen med predsedovanjem Slovenije.

Povzeto po:  Poslanska skupina ELS v Evropskem parlamentu https://www.eppgroup.eu/sl/kaj-delamo/z-drzavami-eu/slovenija/novice/tomc-hitri-ukrepi-lahko-omejijo-skodo-zaradi-covid-19