V Frtici so se z novembrom pričela dela – gradita se fekalna in meteorna kanalizacija na odseku okvirne dolžine 100 m (Pot Franca Pušnika 11 do 14), kar bo omogočilo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje približno dvajsetim gospodinjstvom. Dela bodo zaključena do konca meseca.

 

Gradnja kanalizacije v Hrastniku poteka že vrsto let. Po izgradnji hrbteničnega omrežja in centralne čistilne naprave se sistem vsako leto dograjuje, s ciljem čim večje priključenosti občanov na centralni sistem. Del sekundarnega sistema je tudi gradnja, ki trenutno poteka v Frtici.

Na občini Hrastnik so še dodali, da bodo z gradnjo nadaljevali tudi v prihodnje in tako komunalno oskrbo približali tudi območjem, ki še niso zajeta.