Občina Litija je na podlagi projektne dokumentacije pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo oziroma širitev javnega vodovoda Kresnice. Dovoljenje je postalo pravnomočno julija, dela pa bodo predvidoma zaključena maja 2019.

V sklopu predmetne investicije se bo zgradil nov cevovod v skupni dolžini cca 500 m z rekonstrukcijo odseka občinske lokalne ceste ter zgradil nov 100m3 vodohran R375, ki bo nadomestil dosedanjega, ki je dotrajan. Z navedenim se bo zagotovil ustrezen tlak vode za naselje Kresnice (zgornja cona) ter tudi zagotovila ustrezna požarna varnost naselja. Sočasno pa se je ob izgradnji vodovoda z rekonstrukcijo občinske ceste tudi položilo optično omrežje za naselje Kresniški Vrh.

Splošno
359.966,30 €
V teku
oktober 2018
maj 2019
Lokacija: 1281 Kresnice