Hrastničani bodo le dobili nov podvoz

Vir: FB stran Občine Hrastnik

Na Cesti Hermana Debelaka v Hrastniku se bo jutri le pričela težko pričakovana rekonstrukcija ozkega podvoza do ”Dirmajerjevega hriba”.

Da bi stanovalcem omenjenega predela Hrastnika zagotovili vso potrebno oskrbo, je bilo potrebno že pred začetkom del pa je bilo treba opraviti veliko dela.

Predvidena je razširitev obstoječega podvoza, tako, da bo omogočena prevoznost osebnim in intervencijskim vozilom ter delna ureditev ceste, ukrepi na železniških tirih, zaščita in prestavitev komunalnih vodov ter preureditev naprav za odvodnjavanje. Naročnika del v vrednosti skoraj 645.000 evrov sta Občina Hrastnik in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,  pogodbeni izvajalec del pa podjetje AGM Nemec d.o.o. Gradnja naj bi se predvidoma zaključila  junija 2020.

Cesta bo v času od 17. 2. 2020 do 22. 2. 2020 zaprta

od 7.30–11.30 in od 12.30–17.00.

Od 24. 2. 2020 do najkasneje 10. 6. 2020 pa bo zaprta za ves promet.

V času gradnje  bo zagotovljena komunalna, zdravstvena, protipožarna in ostala potrebna oskrba, nujna za življenje občanov. Občina Hrastnik je pripravila tudi navodila in informacije za vse krajane, ki so dostopne na njihovi spletni strani http://bit.ly/38pUAX3,  prebivalci tega predela pa ste oziroma še boste na dom prejeli vsa navodila in informacije z direktnimi telefonskimi številkami za različne primere ter dovolilnice za parkiranje na posebnem parkirišču.

Rekonstrukcija podvoza do Dirmajerjevega hriba je dolgo želena in pomembna investicija za Hrastnik, žal pa bo življenje krajank in krajanov v  času izvedbe del močno oteženo. Občina Hrastnik zato prosi za sodelovanje in razumevanje, saj bo le tako projekt uspešno zaključen.