Vir fotografije: FB stran Občine Hrastnik https://www.facebook.com/hrastniskaobcina/photos/pcb.3210203369208010/3210202752541405
Včeraj se je v Hrastniku volilo na občinski ravni. Občani v vseh 10 krajevnih skupnostih v Hrastniku so glasovali, kako razdeliti sredstva iz participatornega proračuna. Odločali so se med 28 izbranimi predlogi. 
Glasovanje je potekalo včeraj med 9. in 16. uro, skladno s pravilnikom so lahko volili prebivalci s stalnim prebivališčem v določeni krajevni skupnosti, ki so stari vsaj 16 let. Največ volivcev se je glasovanja udeležilo v KS Podkraj (38% udeležba), drugod je bila volilna udeležba nižja – najmanj Hrastničanov se je glasovanja udeležilo v KS Rudnik (manj kot 2%).
In kaj so Hrastničani izglasovali?
Katere investicije se bodo realizirale v letu 2022?
KS Rudnik Ureditev otroškega igrišča na Novem logu 19 a-e
KS Steklarna Obnova/zamenjava igral na igrišču v Frtici
KS Dol Javna razsvetljava – kmetija Klemen do naselja Grča št. 4
KS Marno Ureditev prostora za druženje na igrišču na Marnem
KS Turje – Gore Postavitev nove avtobusne postaje
KS Kovk Nakup inventarja za dom krajanov
KS Krnice – Šavna Peč Obnova kuhinje v domu krajanov
KS Podkraj Obnova prostora za skladiščenje ob domu krajanov
KS Prapretno Ureditev pešpoti Prapretno – Hrastnik; ureditev spremljajoče infrastrukture ob vzpostavitvi (asfaltirane) pešpoti Prapretno – Hrastnik
KS Boben Posodobitev otroških igral pri domu v Čečah
Hrastničani si torej želijo bolj urejenih prostorov za druženja – pa naj bodo to otroška igrišča ali prostori za krajane. S tem, ko so svoje interese javno izrazili, pa lahko pričakujejo tudi uresničitev svojih želja. Kmalu.