Hrastnik dobil novo županjo

VIR: hrastnik.si

20. novembra obeležujemo svetovni dan otrok, ki je letos sovpadal še s 30. obletnico Konvencije o otrokovih pravicah. Na pobudo UNICEF-a so otroci v Sloveniji z različnimi aktivnostmi razkrili, v kakšnem svetu si želijo odraščati. Tudi v občini Hrastnik.


ŽUPANJA ZA EN DAN

Hrastnik se ponaša z nazivom otrokom prijaznega UNICEF-ovega mesta, na njegovo čelo pa je za en dan stopila sedmošolka Alina Tržan. Župan Občine Hrastnik Marko Funkl ji je predal mestni ključ ter posle in mlada županja je vodenje občine prevzela v svoje roke. V času vodenja se je spoznala z delovanjem občinske uprave, sprejela na pogovor občanko, se srečala s podžupanjo Vojko Šergan in podžupanom Božom Majcnom. In kaj ji je bilo pri njenem delu najbolj všeč? ”Najbolj mi je bil všeč oddelek z matematiko oziroma s financami,” je povedala 12. letna Alina.

PREVZEM JAVNIH ZAVODOV ZA EN DAN
Otroci so za en dan prevzeli tudi javne zavode. Enajstletni Miha Orožen je postal direktor Mladinskega centra Hrastnik, sovrstnica Neža Abram pa direktorica Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik. Siceršnja direktorja Mateja Planko in Jani Medvešek sta jima predstavila delo, predala vodenje sestankov in ostalih obveznosti.

”Danes sem bil direktor Mladinskega centra. Opazoval sem, kako deluje in videl, kako potekajo priprave na različne dogodke. Pozdravil sem tudi udeležence tečaja slovenščine. Bilo mi je zelo všeč,” je dejal Miha. Neža pa je o svojem dnevu dodala ”V knjižnici mi je bilo super, urejala sem knjige, vodila srečanje, opravljala naloge direktorice … z veseljem bi ponovila.”


DAN SE JE ZAKLJUČIL S SKUPNIM SREČANJEM MLADE ŽUPANJE IN MLADIH DIREKTORJEV NA OBČINI HRASTNIK

Spregovorili so o ideja in predlogih, ki so jih tekom dneva pripravili. In kaj so naši trije mladi sklenili? Za preživljanje prostega časa bi potrebovali velik park z igrali in gibalnimi rekviziti za otroke in odrasle (plezalna stena, tunel, igre na prostem – igre velikanke), sprehajalne in kolesarske steze, več otroških prireditev, organizirane igre na prostem ter kotičke za sproščanje in branje. Da bi lahko večkrat podali svoje zamisli, so predlagali nabiralnike za pobude in predloge, ki bi jih namestili po šoli, oddane predloge pa bi se posredovalo županu.

TUDI OTROCI RAZMIŠLJAJO EKOLOŠKO
Tudi na področju ekologije so imeli precej zamisli, saj si želijo živeti v čistem okolju. Predlagali so, da bi bili tudi koši na javnih površinah takšni, da bi se lahko odpadke ločevalo in da bi bili bolj otrokom prijazni, da bi bilo torej lažje razumeti kateri odpadek gre v kateri koš. Izpostavili so tudi postavitev Varnih točk ter željo po izboljšanju avtobusnih postaj, ki so v nekaterih delih občine že precej dotrajane.

Mislili pa niso le nase, temveč so izpostavili tudi problematiko starejših občanov, invalidov in priseljencev. Verjamejo, da bi na teh področjih morali storili več. Starejšim bi lahko pomagali s prevozi do trgovine in zdravnikov, za invalidne osebe bi potrebovali več klančin, priseljencem pa s spoznavanje kulture in pomoči pri učenju slovenskega jezika.

Predvsem pa si želijo, da se jih vpraša in da se jih sliši. Zares sliši. ”Res je, da jaz ne poznam vseh postopkov in pravil, vidim pa stvari drugače kot vi odrasli, vidim jih skozi otroške oči in s tem ni nič narobe,” je srečanje zaključila županja za en dan.