foto: hrastnik.si

Hrastnik podpisal 1.7 milijonsko pogodbo s Petrolom za celovito energetsko sanacijo 4 javnih objektov. Občina bo plačevala iz prihrankov.

Energetsko sanacijska dela se bodo izvajala na objektih OŠ narodnega heroja Rajka, Športni dvorani in zimskem bazenu Hrastnik ter na občinski stavbi. Sklenitev javno – zasebnega partnerstva pomeni, da bo zasebni partner (Petrol) izvedel celovito energetsko prenovo objektov in jih v času koncesije upravljal in vzdrževal, občina pa mu bo storitve plačevala iz prihranka porabe energije do konca trajanja koncesije. Sanacija naj bi se končala oktobra letos.

foto: pixabay

Prav tako pa bo v Hrastniku posodobljena tudi javna razsvetljava za katero je Petrol skupaj z družbo Javna razsvetljava pridobil 15 – letno koncesijo za izvajanje obnove na javni razsvetljavi, s skupnim vložkom 430.000 evrov.