Hrastnik: Ni panike – le vaja!

Le redna vaja omogoča, da se v krizni situaciji racionalno odzovemo. Zato bodo jutri, v sredo 18. maja v TKI Hrastnik izvedli načrtovano enodnevno terensko in praktično vajo zaščite in reševanja.
Z vajo, kjer bo simulirana nesreča s klorom, želijo v TKI Hrastnik preveriti:
  • učinkovitost in usklajenost predvidenih ukrepov v načrtih zaščite in reševanja ob nesreči s klorom v TKI Hrastnik d.d.,
  • učinkovitost delovanja sistema opazovanja in obveščanja,
  • učinkovitost postopkov opozarjanja in obveščanja pristojnih organov in služb ter
  • preveriti organiziranost, usposobljenost in opremljenost sil, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v primeru nesreče s klorom v TKI Hrastnik d.d.

Če boste jutri okrog poldneva v Hrastniku slišali sirene ali pa boste v bližini tovarne opazili naglico zaposlenih, naj vas ne skrbi, saj bo šlo le za vajo.