Občina Hrastnik je bila uspešna še na enem razpisu – pridobili so finančna sredstva za energetsko prenovo javnih objektov.  458 tisoč evrov, ki so jih pridobili v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2022, predstavljajo dobro tretjino vrednosti projekta, ki ga nameravajo udejaniti.
Energetsko bodo sanirali  enoto Sonček Vrtca Hrastnik ter Zdravstveni dom Hrastnik. 
Z izvedeno sanacijo bodo izboljšani pogoji dela v omenjenih zavodih in hkrati se bodo zmanjšali stroški ogrevanja in električne energije. Projekt celotne energetske sanacije obeh javnih objektov bo obsegal sanacijo strehe, izolacijo ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo vkopanih kletnih zidov in vgradnjo prezračevalnega sistema.
Občina Hrastnik ni odlašala, temveč je že pričela z aktivnostmi – trenutno izbirajo izvajalca za sanacijo vrtca, ki naj bi se izvedla še letos, sanacija zdravstvenega doma pa je predvidena za prihodnje leto.