Dolgotrajno sušno obdobje pušča posledice tudi v Zasavju. Komunala Hrastnik obvešča uporabnike pitne vode, da se je izdatnost zajetij močno zmanjšala in je zagotavljanje normalne vodooskrbe oteženo. Zato Komunala Hrastnik naproša prebivalce celotne občine Hrastnik, da s pitno vodo maksimalno varčujejo in je ne uporabljajo za polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in trat, pranje vozil, dovozov in parkirišč, polivanje površin proti prašenju in za drugo nenamensko rabo. Le tako se bo (vsaj zaenkrat) moč izogniti bolj drastičnim ukrepom.