Izobraževalni center Geoss iz Litije v okviru projekta KORAK – Kompetence za razvoj kariere organizira brezplačne tečaje, katerih se lahko udeležijo tako zaposleni in brezposelni. Namen brezplačnih tečajev je izboljšati kompetence ljudi, ki so nižje izobraženi in v starejšem življenjskem obdobju.

V mesecu marcu na Izobraževalnem centru Geoss tako načrtujejo izvedbo tečajev Zdrav življenjski slog in Komunikacija na delovnem mestu.

S programi ki so v projektu se povečuje vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšuje njihove kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

Za več informacij in prijave pokličite 031 759 355 ali pišite na [email protected]. Število mest je omejeno, zato s prijavami pohitite.

Izobraževalni center Geoss je konzorcijski partner v projektu KORAK – Kompetence za razvoj kariere, ki ga vodi poslovodeči konzorcijski partner Javni zavod CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana. Projekt traja do leta 2022. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.