Išče se investitor, ki bi zgradil gostinski objekt v Evroparku

vir: zagorje.si
Območje Evroparka predstavlja glavno primestno rekreacijsko območje Zagorja ob Savi. Nahaja se v neposredni bližini občinskega središča, hkrati pa je odmaknjeno od dogajanja v mestu in tako predstavlja privlačen ambient za gibanje, rekreacijo in sprostitev.

Območje Evroparka se ohranja kot pretežno zeleno primestno rekreacijsko območje, ki je namenjeno športu, rekreaciji in oddihu na prostem. V prostorskem dokumentu, ki ureja športno rekreacijsko območje Evroparka, so načrtovane tudi izgradnje stavb, ki se uporabljajo kot servisni objekti z dejavnostjo, ki dopolnjuje obstoječe aktivnosti. Načrtovana je umestitev ob vznožja pobočij na stiku z ravninskim delom Evroparka, s čimer se zmanjša njihovo vedutno izpostavljenost ter se zlijejo z zeleno okolico.

Tako je med drugim načrtovan tudi bar oz. čajnica s sanitarijami tlorisne površine do 120 m2. Višina objekta je do največ 4 m do vrha kapne lege. Izvede se pretežno v leseni ali drugi lahki konstrukciji. Fasade so zemeljskih odtenkov, dopušča se oblaganje fasad z naravnimi materiali. Strehe stavb so ravne, enokapne ali dvokapne z naklonom strehe med 35 in 45 stopinj. Kritina je v temnejših barvnih odtenkih in nebleščeča. Ravne strehe je dopustno izvesti kot zelene. Nove stavbe se v oblikovnem smislu medsebojno uskladijo. Ob stavbi je dopustna ureditev terase ter pripadajočih utrjenih površin.

Občina Zagorje ob Savi zato vljudno vabi in poziva vse zainteresirane investitorje oz. gostince, ki bi bili pripravljeni v Evroparku v Zagorju ob Savi izgraditi gostinski objekt z javnimi sanitarijami, da na Občino Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali e pošto [email protected] do 17. februarja 2020 podajo pobudo oziroma izrazijo interes, da se dogovorimo za nadaljnje korake s ciljem izgradnje objekta, ki bo z dodatnim programom zapolnil manjkajoče vsebine na območju Evroparka v Zagorju ob Savi.