Z Občine Trbovlje prihaja vesela novica o začetku obnove Osnovne šole Ivana Cankarja. Objekt šole stoji že 116 let, telovadnica 48 let. Devetletko je v zadnjem letu obiskovalo 240 otrok. Šola je brez toplotne zaščite zunanjega ovoja stavbe, v telovadnici je problematična nizka temperatura in visoka stopnja vlažnosti.

Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/EU zahteva, da je potrebno do leta 2020 doseči 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti. Direktiva vzpostavlja več ukrepov, med katerimi ima vodilno vlogo javni sektor, saj stavbe v lasti javnih organov predstavljajo cca. 10 % celotnega stavbnega fonda. Organizacije iz javnega sektorja bodo vsako leto morale prenoviti 3 % površine svojih stavb ali pa sprejeti alternativne stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi bo doseženo enako izboljšanje energetske učinkovitosti.

V okviru celovite energetske prenove bo na osnovni šoli Ivana Cankarja izvedena toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe, zamenjano izolacijsko neustrezno stavbno pohištvo, nameščena zunanja senčila, izvedena hidroizolacija in vgradnja sistema prezračevanja in klimatizacije telovadnice, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema ter vgradnja energetskega nadzorno informacijskega sistema.

Z izvedbo energetske sanacije bomo dosegli letni prihranek končne energije 112.400 kWH, obnovili 2.303 m2 neto tlorisne površine oziroma 1.746 m2 uporabne površine energetsko obnovljenih stavb in zmanjšali CO2 za 37,36 ton.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

vir: Pixabay

Občina Trbovlje se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2017 – 2020 in 10. 7. 2017 prejela sklep Ministrstva za infrastrukturo, s katerim se ugodi vlogi Občine Trbovlje in s katerim se za izvedbo Energetske sanacije osnovne šole Ivana Cankarja dodelijo nepovratna sredstva v višini do 203.037,78 EUR. V petek 28. 7. 2017 je bila z  Ministrstvom za infrastrukturo že podpisana pogodba.

Zadnjega v juliju so se že pričela dela, ki pa bodo po zagotovilu občine, končana letos jeseni.