Na virus Covid-19 nismo imuni v nobeni od slovenskih regij. Le-ta se hitro širi po slovenskih občinah, najbolj otežuje delo v bolnišnicah, kjer že v normalnih razmerah – brez epidemije – primanjkuje osebja. Tudi v Splošni bolnišnici Trbovlje je enako, zato se s prošnjo po pomoči prostovoljcev obračajo na vas, občani in občanke Zasavja.

Prostovoljci bi pomagali na t.i. neCOVID oddelkih (oddelkih, kjer se zdravijo bolniki, ki niso okuženi s COVID) ter kot pomoč pri usmerjanju pacientov na vhodih v bolnišnico.  S pomočjo prostovoljcev bi lahko medicinski kader bolnišnice preusmerili za delo na Covid oddelku. Prostovoljci boste seveda dobili vsa potrebna zaščitna sredstva (enaka kot zaposleni v SB Trbovlje), tako da bo verjetnost okužbe s COVID pri delu prostovoljca minimalna.

Pogoj, da se lahko prijavite kot prostovoljec je da ste polnoletni in zdravi.

Vsi, ki ste pripravljeni priskočiti na pomoč zdravstvenemu osebju in pacientom v SB Trbovlje, to sporočite strokovni direktorici bolnišnice gospe Tadeji Jelenko na e-naslov: [email protected].
Za vašo pomoč se vam v imenu Splošne bolnišnice Trbovlje, pacientov in njihovih svojcev iskreno zahvaljujemo.