Letni dodatek za leto 2020, ki ga prejmejo upokojenci, bo zavod večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami danes, 30. junija 2020.

 

Uživalci pokojnin so upravičeni do letnega dodatka v različnih zneskih glede na višino pokojnine, ki jo prejemajo:

višina pokojnine znesek letnega dodatka
do 500,00 EUR 440,00 EUR
od 500,01 EUR do 600,00 EUR 300,00 EUR
od 600,01 EUR do 710,00 EUR 240,00 EUR
od 710,01 EUR do 860,00 EUR 190,00 EUR
nad 860,01 EUR 130,00 EUR

Pri izračunu se upošteva skupni znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, zneski njihovega letnega dodatka pa so določeni po naslednji lestvici:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja 

znesek letnega dodatka

do 710,00 EUR 240,00 EUR
od 710,01 EUR do 860,00 EUR 190,00 EUR
nad 860,01 EUR 130,00 EUR

Regres za upokojence v določenih primerih zahteva izpolnitev FURS-ovega obrazca »Izjava o višini tuje pokojnine«.

V primeru, ko so upravičenci imeli na dan 1. januar 2020 prebivališče v drugi državi,  če se upravičencem pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, imajo pa prebivališče v Republiki Sloveniji in tisti upravičenci, ki prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja morajo predložiti podatke o pokojnini za januar 2020 oziroma se izreči, da pokojnine iz tujine ne prejemajo. Podatke oz. izjavo je mogoče posredovati preko spletnega portala ali preko pošte. V kolikor so te podatke FURS-u posredovali pred 30. aprilom, bodo regres za upokojence dobili izplačan izplačan najkasneje do 30. septembra; če tega še niso storili, imajo čas, da sporočijo podatke na FURS še do 30. septembra,  letni dodatek pa jim bo izplačan do konca leta.

Letos torej ne le, da bodo upokojenci in prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja dodatek dobili mesec dni prej, znesek letnega dodatka bo tudi višji kot prejšnja leta. Ob tem pa ne gre pozabiti, da je Vlada RS letos upokojencem in invalidom z nižjimi pokojninami že razdelila solidarnostni dodatek ter turistične bone. Tako si bodo letos morda le lahko privoščili počitnice.