Izredna seja občine Trbovlje na temo odlaganja pepela

Županja občine Trbovlje, Jasna Gabrič, je minuli konec tedna sprejela odločitev, da glede na vse, kar je bilo povedanega s strani javnosti, vseh vpletenih na temo odlaganja pepela v Trbovljah, skliče izredno sejo občinskega sveta občine.

 

Na sejo bodo med drugim povabljeni tudi predstavniki ministrstva za Okolje in prostor, okoljske inšpekcije, HSE Energetske družbe Trbovlje, HSE-ja, Civilne iniciative Trbovlje, ki bodo lahko predstavili svoja stališča do te problematike. Posnetek celotne seje in razprave bo objavljen na strani občine. Svetniki in svetnice kot izvoljeni predstavniki občanov in občank Trbovelj se bodo imeli možnost seznaniti z informacijami, ki so trenutno na voljo in o temi tudi razpravljati ter sprejeti sklepe.