Janez Vajkard Valvasor – Kranjec po domovini, Evropejec po duhu

Vir fotografije: Grad Bogenšperk

Krajnski plemič Janez Vajkard Valvasor je bil polihistor, kakršnega dandanes ni mogoče najti (ali pa so prava redkost). Med leti 1672 in 1692 je živel in delal na gradu Bogenšperk in tam ustvaril pravo znanstveno središče dežele Kranjske.

Na Gradu Bogenšperk zatorej v počastitev 350. obletnice Valvasorjevega prihoda na grad Bogenšperk ta četrtek, 29. septembra 2022, Javni zavod Bogenšperk pod pokroviteljstvom Občine Šmartno pri Litiji prireja mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Janez Vajkard Valvasor – Kranjec po domovini, Evropejec po duhu.

V predavanjih slovenskih in tujih poznavalcev boste lahko slišali nekaj o samem gradu ter Šmartnem pri Litiji, pa tudi sosednjih deželah, s katerimi je imel Valvasor stike. Del programa bo namenjen izjemni Valvasorjevi knjižnici, osrednjem prostoru na gradu. Zadnji del predavanj pa bo namenjen Slavi Vojvodine Krajnske, Valvasorjevemu najpomembnejšem delu, ki na svojih 3532-ih straneh prikazuje življenje Slovencev ob koncu 17. stoletja.

Več informacij o dogodku in potrditev udeležbe: [email protected]

Vabljeni tudi vi k udeležbi simpozija.