Ker veliko ljudi iz Zasavja dnevno potuje v Ljubljano, vam posredujemo informacije s strani Policije glede pričakovanega prometnega zamaška.

“Na Dunajski cesti v Ljubljani se začenjajo obsežnejša dela, ki bodo vplivala tudi na potek prometa na območju celotnega mesta Ljubljana. Prenova avtobusne in železniške postaje zahtevata dolgotrajno (delno ali popolno) zaporo Dunajske ceste. Prav tako bodo dela potekala na Vilharjevi cesti, trenutno je zaradi obnove delno zaprta tudi Linhartova cesta. V nadaljevanju bodo dela potekala tudi na Šmartinski cesti pri Orto baru, zaradi obnove tamkajšnjega podvoza pod železniško progo. Dela naj bi potekala 2 leti, tako da pričakujemo povečane obremenitve prometa v mestu Ljubljana, vsaj za to obdobje.

Najbolj bo na prometne razmere vplivala nadgradnja omrežja na območju železniške postaje Ljubljana in sicer najprej na nadvozu nad Dunajsko cesto. Zaradi del bo ta cesta zaprta, bodisi delno bodisi popolnoma, zaradi česar se pričakujejo prometni zastoji tako na Dunajski cesti kot na širšem območju Ljubljane. Spremenjeni bodo tudi vozni redi in poti vlakov, predvsem bo na progah Ljubljana–Jesenice in obratno ter Ljubljana–Kamnik Graben in obratno manjši del vlakov, predvsem izven konic, vozil do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška, od koder bo organiziran avtobusni prevoz.

Pričakujemo tudi, da bodo vozniki iskali druge “bolj prevozne” poti, zato se bodo zastoji pojavili tudi tam, kjer jih sedaj ni bilo v takšni meri. Vsem voznikom svetujemo, naj v navedenem obdobju v največji meri za prihod v mesto Ljubljana uporabljajo javna prevozna sredstva. Če to ni mogoče, naj se pravočasno odpravijo na pot, saj lahko pričakujejo, da bodo od januarja dalje, za pot v mesto potrebovali več časa kot do sedaj.

Udeležence v prometu, uporabnike prostora in tamkajšnje prebivalce  prosimo za strpnost,  potrpežljivost in razumevanje, saj se po  končanju del pričakuje, da bo mesto Ljubljana hitreje dostopno in bo to ugodno vplivalo predvsem na železniški in avtobusni promet v Ljubljani.  

Obnova in zapora Dunajske ceste  bo potekala v naslednjih fazah:

4. 1. do 7. 1.2024 popolna zapora Dunajske ceste

8. 1. do 21. 2. 2024 popolna zapora obeh hodnikov za pešce in en pas vozišča (pešci in kolesarji na vozišču, vozni pasovi 2+2)

22. 2. do 30. 3. 2024 popolna zapora obeh hodnikov za pešce, odprejo se vozni pasovi (pešci in kolesarji na vozišču, vozni pasovi 3+3)

1. 4. do 26. 6. 2024 ostane samo še delna zapora hodnikov za pešce

od 27. 6. 2024 naprej se vse skupaj ponovi zaradi izvedbe del na severni strani

Zaradi navedenih del, pričakujemo povečan promet na območju mesta Ljubljana, tako v samem centru mesta, kot tudi na vpadnicah v mesto, saj se bo promet, ki je do sedaj potekal po Dunajski cesti, predvidoma preusmeril na ostale vpadnice. Predviden obvoz bo potekal po Tivolski cesti, Celovški cesti in Drenikovi cesti, nazaj na Dunajsko cesto. Najverjetneje pa se bodo vozniki preusmerili tudi na Trg OF, mimo Kolodvora, na Masarykovo cesto in Šmartinsko cesto.

V prvi fazi (od 4. 1. 2024 do 7. 1. 20204), ko bo vzpostavljena popolna zapora Dunajske ceste, pričakujemo povečan promet na predvidenih obvozih. Glede na zgolj 3 delovne dneve v tem tednu in koriščenje letnih dopustov, ne pričakujemo povečane gostote prometa.

Od 8. 1. 2024, ko bosta po Dunajski cesti odprta 2 pasova v vsako smer, pričakujemo, da bodo udeleženci v prometu, večinoma uporabljali utečene poti v mesto. Tako da predvidevamo, povečanje prometa v času običajnih (jutranjih in popoldanskih) prometnih konic.

Policijska uprava Ljubljana sodeluje z različnimi službami MOL (OGDP MOL, MR MOL, JPLPT, LPP,…), s katerimi si izmenjujemo informacije in usklajujemo aktivnosti glede urejanja prometa, v času obnove.

Za čas obnove bodo za pomoč pri urejanju prometa poleg rednih patrulj napoteni dodatni policisti iz vsem mestnih policijskih enot, ki  bodo v času prometnih konic, urejali promet v različnih križiščih. Glede na kadrovske zmožnosti poskušamo vsakodnevno zagotavljati večjo pretočnost prometa, tako v mestu, obvoznici, avtocesti kot tudi drugje na območju Policijske uprave Ljubljana. Pri tem se najprej usmerjamo na lokacije, kjer so zastoji največji in kjer lahko s svojim posredovanjem dosežemo največji učinek.

Predvidoma bodo policisti urejali promet v naslednjih križiščih: Bavarski dvor, Ajdovščina, Topniška-Šmartinska-Vilharjeva, Celovška-Ruska, Dunajska Samova. Prav tako bodo posamezne enote dnevno spremljale prometne tokove in po potrebi prerazporejale policiste v druga križišča, v kolikor bi se izkazalo, da bi tako dosegli večji učinek za pretočnost prometa. Pri urejanju prometa bodo poleg policistov, v križiščih urejali promet tudi mestni redarji Mestne občine Ljubljana, ki bodo predvidoma urejali promet v križišču Slovenske in Aškerčeve ceste.

Dodajamo še, da se sama gostota prometa v Ljubljani tako kot tudi drugje v državi zadnjih nekaj letih povečuje. Tako se vedno pogosteje v času prometnih konic srečujemo z izredno povečanim prometom v samem središču mesta, ki pogosto vodi v nekajurne zamude. Najpogosteje pride do takšnih zastojev v okolici cest, kjer potekajo gradbena dela in v strogem centru mesta. Naj poudarimo, da zapore določenih cest ne vplivajo le na neposreden promet na tej cesti, temveč na širšo okolico, saj se s tem zmanjša pretočnost prometa tudi na vseh ostalih cestah.

Večinoma tovrstnih dogodkov policisti že sami zaznajo in takoj pričnejo z urejanjem prometa za vzpostavljanja boljše pretočnosti prometa. Naj poudarimo, da v večini tovrstnih primerov policisti ne morejo »pospešiti« prometa, saj so pogosto takšni zastoji ravno posledica tega, da je povečan promet prav v vse smeri, ki vodijo iz določene lokacije.

V primerih, ko križišča ne zmorejo več “požirati” prometa v vse smeri, se bolj obremenjena smer prometa zaustavi, pri čemer vozila, ki sicer v križišče zapeljejo pri zeleni luči, nato ob zamenjavi luči na semaforju ne morejo pravočasno sprazniti križišča. Posledično ne morejo skozi križišča niti tisti vozniki, ki prihajajo iz drugih smeri in je pot za smer njihove vožnje prosta. Tako vozniki še podaljšajo zastoje. Policisti v takih primerih ne izklapljajo semaforjev, temveč v križišču zgolj nudijo asistenco semaforju, tako da ustavijo vozila, ki imajo sicer zeleno luč, vendar ob preklopu semaforja na bodo mogla pravočasno sprazniti križišča. Glede na izkušnje, prisotnost policista v križiščih vpliva na upoštevanje pravil.

Vsekakor je potrebna velika previdnost voznikov v križiščih, kjer bodo promet urejali policisti. Zato voznike prosimo, naj spremljajo promet in dobro opazujejo ter naj ne vozijo »na pamet«.

Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu, niso nekaj novega in se niso bistveno spreminjali že dlje časa. Je pa res, da se, predvsem pri fizičnem urejanju v križiščih, uporabljajo manj pogosto. Največ težav imajo udeleženci v prometu pri znakih, ki jih dajejo policisti s telesom ali s piščalko. Opažamo pa, da se vozniki pogosto zmedejo, ko promet ureja policist in to kljub temu, da mora znake policista poznati vsak voznik. Zato vsem priporočamo, da se poučijo o znakih in jih tudi upoštevajo.”

Slabi volji v izogib vam svetujemo, da se od doma odpravite prej kot sicer ter upoštevate prometno signalizacijo in usmerjanje policistov. Pa srečno!