Še je čas za prijavo na javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij za šolsko leto 2016/2017. Zatorej, delodajalci ne pozabite, da je rok za prijave do 30. septembra oziroma do porabe sredstev.

Spomnimo!

Regionalna razvojna agencija Zasavje je 26. junija letos objavila JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje

kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Zasavski statistični regiji«, ki dodeljujejo in

izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali

študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist 1), in sicer za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje.