V Sloveniji je danes dan reformacije, ki je lani obeleževal kar 500. obletnico tega verskega, političnega in kulturnega gibanja. Slovencem je reformacija prinesla prvo knjigo v maternem jeziku – KATEKIZEM in prvo tiskano knjigo nasploh. Z njo je Primož Trubar leta 1550 postavil temelje slovenskemu knjižnemu jeziku. 

 

Primož Trubar je s Katekizmom in Abecednikom uvedel slovenski knjižni jezik. Vir: NUK

Na dan reformacije, državni praznik in dela prost dan, obujamo spomin na leto 1517, ko je Martin Luther na vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez z zahtevami po prenovi Cerkve in tako se je začelo reformno gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve Katoliške cerkve in tudi do nastanka novih cerkva.

 

                                             

Med zahtevami tudi ta, da bi verniki brali Sveto pismo v maternem jeziku

Ena od Luthrovih zahtev je bila tudi, da bi verniki brali Sveto pismo v maternem jeziku. To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim na slovensko. V obdobju reformacije so tako nastale prve slovenske knjige, približno polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval Trubar (1508-1586), osrednja osebnost reformacije na Slovenskem. Poleg njegovega Katekizma, ki mu je dodal še Abecednik, sta iz tega obdobja pomembna še prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina in prvi slovenski pravopis Zimske urice Adama Bohoriča.

 

Spominska soba Primoža Trubarja. Vir: Trubarjeva domačija.

V Sloveniji je dan reformacije praznik od leta 1992. Osrednjo prireditev oziroma proslavo ob tem dnevu zadnja leta organizira Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar. Letos je potekala na Ravnah na Koroškem, slavnostni govornik pa je bil tokrat minister za kulturo Dejan Prešiček.

VIR: rtvslo.si