Vsak dan lahko beremo o novih in novih okužbah z novim koronavirusom. Včeraj do 24. ure je od 3645 opravljenih testov bilo pozitivnih 192 oseb, 60 oseb so morali hospitalizirati, 15 se jih zdravi na oddelku za intenzivno nego.

Novi koronavirus pa ne vpliva le na tiste, ki so zboleli za covid-19, pač pa so posledice vidne na celotnem gospodarstvu naše države. Da bi ohranili delujoče gospodarstvo in delovna mesta, je Vlada RS sprejela že peti protikoronski paket, ki zajema področja trga dela, zdravstvo, socialno varstvo, vzgojo in izobraževanje ter področje infrastrukture.

 

In kaj vsebuje peti sveženj protikorona ukrepov?

Ukrepi za trg dela (veljajo od 1. oktobra):

  • Možnost čakanja na delo se podaljša do konca leta za vse panoge, pri čemer pa je potreben vsaj 30 % upad prometa glede na leto 2019. Želijo, da se čim več tistih, ki čakajo na delo, preusmeri na skrajšani delovni čas.
  • Nadomestilo 80 % plače za starše otrok, ki morajo ostati doma zaradi odrejene karantene njihovim šoloobveznim otrokom do 5. razreda, oz. predšolskim otrokom (prej 50 %) in povračilo samozaposlenim za čas karantene 250 € (velja od 1. septembra!).
  • Samozaposlenim in mikro podjetjem mesečni temeljni dohodek za delno povrnjen dohodek in sicer v višini 1100 € (700 € kot nadomestilo + 400 za plačilo prispevkov), ob pogoju 30 % padca prometa glede na prejšnje leto

Ukrepi za zdravstvo in skrb za starejše:

  • Ob 29 milijonih evrov za reševanje kadrovskih stisk zdaj dodatek za delo tistih, ki delajo v sivih in rdečih conah. Dodatek bo v višini 20 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. V PKP5 se uvaja tudi ukrep financiranja zaščitne opreme ter razkužil za socialnovarstvene zavode ter področje zdravstva.
  • Ukrep za odpravo čakalnih vrst v zdravstvu: možnost, da se čakalne vrste rešujejo tako, da se odpre možnost financiranja iz ZZZS vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost v RS za opravljanje zdravstvenih storitev oz. posegov.
  • Možnost koriščenja odsotnosti z dela do treh delovnih dni brez obiska osebnega zdravnika (omejeno na 9 dni v letu). Poenostavlja se tudi postopek izdaje, oziroma izreka karantenskih odločb.

Ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja:

  • Ureditev pravnih podlag za možnosti sprememb šolskega koledarja, za možnost izvajanja izobraževalnega procesa na daljavo.
  • Financiranje zaščitne opreme ter sredstva za dezinfekcijo prostorov.
  • Oprostitev plačila za vrtec v primeru potrjene karantene otroku.

Ukrepi na področju infrastrukture:

  • izvajalcem občasnih in mestnih prevozov se bo zagotovilo nadomestilo stroškov, ki so jih imeli v času od razglašene epidemije do sredine maja, ko zaradi karantene niso mogli opravljati storitev. Nadomestilo se jim bo tudi stroške za zaščitna sredstva in razkuževanje vozil.

 

Država smo ljudje in vlada so tisti predstavniki naroda, ki odločajo v našem imenu. S petim paketom ukrepov je vlada zopet ponudila roko v pomoč mnogim posameznikom. Na plečih vsakega posameznika pa je, da ravna odgovorno v dobro sebe in drugih.