Nihče ne bi smel dovoliti, da se državljankam in državljanom nezakonito prisluškuje, jim tajno sledi in jih tajno snema”.

Žan Mahnič, poslanec SDS in podpredsednik KNOVS je podal izjavo za medije o delu preiskovalne komisije, ki je v medijih zadnje dni dvignila veliko prahu.

»Vodimo parlamentarno preiskavo, ki se tiče zlorab v primeru Franca Kanglerja in drugih v povezavi z zlorabami in različnimi kršitvami zakonodaje ter nezakonitega vodenja evidenc policij. Glede na vse dogodke, ki so mislim da postali vrh ledene gore v zadnjih dneh, smo se odločili odpreti novo preiskavo, h kateri je v oddaji Tarča pozval predsednik Državnega zbora, oziroma preiskavo, ki nam jo odredba parlamentarne preiskovalne komisije tudi omogoča,« je povedal Mahnič in dodal, da so se poslanke in poslanci na nujni seji soglasno odločili, »da bomo začeli preiskovati sum zlorabe obveščevalno varnostnih služb z namenom pritiska na določene politike, da se ugotovi, ali je vse to, kar se govori, praktično od nastopa mandata predsednika vlade Marjana Šarca, resnično, ali ne.«

Poslanec meni, da obveščevalno varnostna služba še ni bila tako aktivna, kot je v tem mandatu. Spomnil je na fotografijo Karla Erjavca s Hrvaške, zasebna srečanja ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec, povedal pa je tudi, da je gospod Franc Kangler na seji preiskovalne komisije povedal, da je po telefonu govoril s kolegom, če lahko na UE Ruše preveri, kaj se dogaja z  legalizacijo glede njegovega objekta in kmalu zatem ga je klical novinar Mladine ter ga spraševal, kakšen objekt skuša legalizirati. Po trditvah gospoda Kanglerja do teh informacij drugače kot prek prisluškovanja telefonskim pogovorom ni bilo mogoče priti.

Gospod Mahnič je povedal, da so se člani KNOVS že pogovarjali o tem, kako je nekdo tajno fotografiral nekdanjega predsednika uprave Telekom, direktor SOVE pa naj bi te slike pošiljal naokoli in spraševal, kaj bi s tem naredili. Toda sedaj se je prvič zgodilo, da se je poročalo konkretno – z imeni in priimki. Ko pride v medije nekaj tako konkretnega, ko je opisan potek tega, kaj se dela in ko poslanci v Državnem zboru govorijo, kakšni pritiski se vršijo nanje, na vodstvo strank, ko tu ne gre za SDS, ampak za zaenkrat še aktualne koalicijske partnerje v odstopu (govora je bilo o SMC, DeSUS in SAB), pa je KNOVS odreagirala tako kot je, povedal poslanec SDS. Dodal je še, da »smo se odločili za nenapovedan nadzor, kjer smo zahtevali vpogled v evidenco posameznikov, ki smo jih poimensko našteli.« Mahnič je dejal, da je pooblaščena komisija KNOVS naštela vse poslance SDS, NSI, SMC, DeSUS, SAB in dva manjšinska poslanca. »Policija ima evidence o državljanih, o njihovih prekrških, in podobno. Povejte mi, kaj je bolj efektivnega, kot da nekdo, ki mu ni v interesu, da se sestavi nova koalicija, gre do posameznega poslanca in mu pove, »a veš, da imamo podatke, kdaj si napihal, kaj je delal tvoj sin, vemo, kaj se je dogajalo z ženo in vemo, da je bilo prijavljeno nasilje v družini in bomo vse to obelodanili«. Takšni posamezniki se potem seveda ustrašijo. Naj ob tem jasno in glasno povem, da so to predvidevanja, na KNOVSu pa je, da se naredi to, kar zahteva od nas tudi Dejan Židan, in to je, da se vse te stvari razišče.«

Poslanec je tudi pojasnil, da je pooblaščena skupina KNOVS, ki je opravila nadzor, želela, da bi generalna direktorica policije predala seznam tistih zaposlenih na policiji, ki so imeli vpogled v osebne mape oziroma v evidence naštetih poslank in poslancev DZ. »Želeli smo tudi podatke o vpogledih za Zdravka Počivalška in Aleksandro Pivec, direktorica pa je to zavrnila, češ da nimamo pravne podlage.«

Nato je Mahnič izpostavil 24. člen Zakona o parlamentarnem nadzoru, ki pravi, da “pooblaščena skupina lahko opravi napovedani ali nenapovedani ogled naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in snemanjem elektronskih komunikacij.”  25. člen pravi, da  “pooblaščena skupina lahko zahteva vpogled v dokumente, drugo gradivo in podatke nadzorovane službe, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pooblaščena skupina ne sme vpogledati v tisti del dokumentacije nadzorovane službe, iz katerega bi bilo lahko razvidno, da v postopku delujejo ali sodelujejo tajni delavci oziroma sodelavci po določbah ZKP, Zakon o obrambi in Zakona o SOVI oziroma bi bila lahko razkrita identiteta teh tajnih delavcev ali sodelavcev”. Poslanec je še povedal, da  26. člen omenjenega zakona pravi, da »Zaposleni v nadzorovani službi so v okviru pooblastil, ki jih imajo na svojem delovnem mestu ali položaju, dolžni storiti, kar je potrebno, da komisija lahko izvršuje svoj nadzor in so dolžni pri tem z njo sodelovati.«

Če bi generalna direktorica policije želela ovreči vse sume, ki se pojavljajo v medijih, bi lahko rekla, da bo Komisija dobila sezname vpogledov in s tem bi bila zgodba zaključena, a ker tega ni storila, so sumi ostali, je pojasnil Mahnič. Ob tem je še komentiral, da nadzornike KNOVS ni napadla nobena politična stranka, temveč, da so vsi zaskrbljeni, če se kaj takšnega res ne dogaja, zato si želijo, da se zadeva razišče.

»Zahtevali smo, da so na tem nadzoru prisotni vsi posamezniki, ki se jih omenja v povezavi z različnimi operacijami proti politikom, na nadzoru je manjkal zgolj gospod Muženič. Ker pa teh podatkov nismo dobili, ker je bil nadzor nezakonito onemogočen, ker se mediji ukvarjate s tem, kako sva se z generalno direktorico gledala, ne pa s tem, kar bi nas moralo vse skrbeti, ker tudi novinarji ste zanimive potencialne tarče, takoj za politiki in vodstvom gospodarskih družb, torej z morebitnim prisluškovanjem, smo se odločili, da bo parlamentarna komisija tista, ki bo skušala pridobiti podatke,« je povedal Mahnič. Poudaril je, da je komisija zato sprejela sklep, da pozove Ministrstvo za notranje zadeve in organe v sestavi, da ji do 29.2.2020 posredujejo izpis vseh posegov in vpogledov v osebne evidence od 13.9.2018 dalje za vseh 90 poslancev, vse ministre v odstopu in za predsednika vlade v odstopu.

»Na tem mestu vabim vse parlamentarne stranke, naj premislijo, ali je vredno sodelovati v naši preiskovalni komisiji. Nihče namreč ne sme dopustiti, da bi protizakonito prisluškovali, prestrezali maile, tajno opazovali, sledili in tajno fotografirali državljanke in državljane Republike Slovenije. Še huje pa je, če se tako pridobljen material nato uporablja za politične pritiske,« je povedal poslanec SDS in pri tem  omenil poslanca DZ, ki je pripravljen pričati pred preiskovalno komisijo in povedati, kako so zlorabili Telekom Slovenije v prejšnjem mandatu, da se je bralo njegova sms sporočila in da se je sledilo njegovi lokaciji ter podajalo informacije naprej. »Mislim, da je vse skupaj sodu izbilo dno in da je to trenutek, ko se mora politika poenotiti.«

Poslanec je še ocenil, da je pomembno, da preiskavo morebitnih prisluškovanj in vpogledov v evidence opravi preiskovalna komisija.

Tonski posnetek celotne novinarske konference je dosegljiv na povezavi: https://soundcloud.com/sds-764150874/zan-mahnic-o-delu-pk-v-zadevi-kangler

Povzeto po izjavi mag. Mateje Erčulj, Odnosi z javnostmi PS SDS