Poročilo o meritvah hitrosti v Šmartnem pri Litiji 22. junija, 2018.

Treba je upoštevati tudi to, da smo v našem portalu pravočasno objavili novico o nameravanih radarskih meritvah in dodajamo, da je bila branost članka nad vsemi pričakovanji, kar pa pomeni, da so se pravočasno informirani vozniki držali cestno prometnih predpisov in omejitve hitrosti.

V končni fazi to pomeni tudi naš skromen doprinos k osveščenosti in preventivi za večjo varnost v cestnem prometu. Kajti smo mnenja, da niso samo kazni vse! Pa kljub temu je nekaj voznikov plačalo globo za prekoračeno hitrost.

Spoštovane bralke in bralci Našega Zasavja, želimo vam varno vožnjo in srečno v prometu.