Včeraj so občinski svetniki  na redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje odločali in sprejeli Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje. Pravilnik, ki bo stopil v veljavo 1. januarja 2022, se bo uporabljal do konca maja 2022.

O tem smo že pisali, sedaj pa so znani pogoji, pod katerimi boste lahko vložili prošnjo za pomoč.

Vsak občan, ki bo želel pridobiti finančno pomoč iz tega naslova, bo moral oddati vlogo. Do sredstev ste upravičeni, če izpolnjujete naslednje pogoje:

  1. Imeti morate stalno in dejansko bivališče v občini Trbovlje;
  2. Vaša stanovanjska enota mora biti priključena na daljinsko ogrevanje;
  3. V mesecu oddaje vloge niste upravičeni do pomoči pri plačilu stroškov ogrevanja iz drugih virov (npr. izredna denarna socialna pomoč).

Merilo za pridobitev pomoči je mesečni neto prihodek, ki ste ga prejeli v mesecu pred oddajo vloge (za samske osebe prihodek do 800€ za družine pa do 450€ na družinskega člana). Vlogo skupaj z dokazili (plačilna lista, izpisek iz katerega je razvidna višina pokojnine, odločba Zavoda RS za zaposlovanje, iz katerega je razvidna višina nadomestila za brezposelnost, itd.) in računom za daljinsko ogrevanje boste morali oddati po pošti ali na sedežu RKS – Območno združenje Trbovlje, in sicer vsak torek v mesecu med 8. in 12. uro in 15. in 17. uro.

V Pravilniku je zapisano tudi, da bo moral vlagatelj  pred oddajo vloge za pomoč pri plačilu stroškov ogrevanja uveljavljati druge možne oblike pomoči za ta namen (izredna denarna socialna pomoč oziroma druge oblike pomoči za ta namen).

Če bo torej komisija (predstavniki Občine, CSD in trboveljskega območnega združenja Rdečega križa) ugotovila, da ste upravičeni do pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja, boste prejeli denar za največ dva meseca v ogrevalni sezoni 2021/2022, in sicer v višini polovičnega zneska stroškov daljinskega ogrevanja stanovanjske enote, vendar največ do višine 70,00 EUR na mesec.