Kaj vse se bo gradilo v Trbovljah?

V Trbovljah bo na področju naložb letos pestro. Občina bo začela izvedbo štirih projektov iz dogovora za razvoj regij. Gre za projekte s področja gospodarstva in e-mobilnosti ter dograditev kanalizacijskega omrežja. Vse omenjene projekte bosta sofinancirali EU in država. Poleg tega na občini načrtujejo še dograditev kanalizacijskega omrežja v občini.

 

POSODOBITEV CONE NASIPI

Kot so povedali na trboveljski občini, so skupaj s podjetniki in obrtniki oblikovali načrt za infrastrukturno posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi. S posodobitvijo želijo vzpostaviti ugodne infrastrukturne pogoje, ki bi omogočali prihod novih podjetij in s tem zaustavili odliv ljudi iz Zasavja.

Posodobitev cone bo po oceni občine pripomogla k razvoju obstoječih podjetij in predstavljala priložnost za prihod novih. S pomočjo evropskih sredstev v višini 1,4 milijona evrov in državnih v višini 477.000 evrov ter lastnim denarnim vložkom v vrednosti 430.479 evrov bodo v drugi polovici letošnjega leta po fazah začeli z izvedbo projekta, ki bo dokončan do leta 2022.

Infrastrukturna posodobitev cone bo med drugim vključevala sanacijo nekaterih brežin pod obstoječo proizvodno halo, novo krožišče, ki bo nadomestilo dosedanje nefunkcionalno križišče, prestavitev nadzemnega vodovoda v podzemni, prenovo ceste, ureditev fekalne in mešane kanalizacije, obnovo vodovoda in priključitev kanalizacije na čistilno napravo.

ZRASEL BO ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR

Drugi gospodarski projekt, ki bo po pričakovanjih prav tako spodbudno vplival na lokalno okolje in bo ključen za razvoj gospodarstva, pripomogel pa naj bi tudi k razvoju celotne zasavske regije, pa je Zasavski podjetniški inkubator. Ta bo obstoječim ali novonastalim mikro, malim in srednjim podjetjem omogočal spodbudno okolje za nastanek inovativnih idej in tako spodbujal razvoj podjetij, ki bodo pripomogla k načrtovani razvojni specializaciji regije.

V Gabrskem bo tako v prihodnjih letih na mestu nekdanje trgovine Papaja zrasel nov sodoben objekt, ki naj bi omogočal dvig števila novonastalih podjetij in tudi povečal njihove možnosti preživetja v zgodnjih fazah.

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na skoraj 1,8 milijona evrov, od tega je občina uspela pridobiti 930.783 evrov evropskih in 310.262 evrov državnih sredstev. Dela se bodo začela predvidoma letošnjo pomlad in bodo potekala do konca leta oz. začetka leta 2021.

Prav tako trboveljska občina spomladi načrtuje vzpostavitev sistema izposoje e-koles, preuredila bo tudi parkirišče na železniški postaji, rekonstruirala križišče pri Osnovni šoli Trbovlje, kar bo pomenilo varnejšo šolsko pot, uredili pa bodo še igrišče pri Osnovni šoli Tončke Čeč in zamenjali umetno travo na stadionu Rudar.