Stanje epidemije s koronavirusom v Sloveniji se počasi umirja. Kljub vsemu bo epidemija pustila velik pečat v družbi. Pri tem ne mislimo le na tiste, ki so za covid-19 zboleli ali izgubili koga od svojih bližnjih. Govorimo lahko o izgubah po finančni plati, ki bodo prizadele gospodarstvo in negospodarstvo in tako posledično vplivalo na vse nas.

Največje finančne izgube zaradi izgube posla bodo po vsej Evropi in ne le pri nas utrpeli v turizmu, gostinstvu in avtomobilski industriji, seveda pa je do izpada dohodka prihajalo tudi v mnogih drugih proizvodnih in storitvenih podjetjih. Ker je veliko Trboveljčanov zaposlenih v teh navedenih vejah, se bo finančna kriza tistih, ki so še zaposleni (tudi brezposelnost v Trboveljski območni regiji je glede na celotno Slovenijo visoka – kar 8,4 % prebivalcev je brezposelnih) prav tako povečala.

Ali je zato narobe od svoje občine pričakovati, ali bodo proučili dodatne možnosti, s katerimi bi razbremenili tako gospodarstvo kot tudi svoje občane?

Seveda izpad dohodkov za podjetja posledično pomeni tudi manj priliva v občinsko blagajno, pa vendar naj bi se ravno zaradi dodatnega izpada prihodkov zaradi ukrepov glede koronavirusa občinam zagotovilo dodatna sredstva za njihovo delovanje oziroma izvajanje storitev. Kaj bodo torej na občini storili za svoje občane? Na Občino Trbovlje je s strani svetniške skupine že prišlo več pobud oziroma predlogov, s katerimi bi lahko občina s sprejetimi ukrepi pomagala prebroditi finančno stisko. Na pobudo o odpisu najemnin podjetnikom, ki imajo v najemu občinske prostore za čas, ko zaradi epidemije ne morejo opravljati svoje dejavnosti, so se že odzvali. Še vedno pa ostajata odprti pobudi glede plačila odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (plačilo za leto 2020 naj se zaradi krize oprosti ali vsaj zniža tako za občane kot tudi za podjetja in ne le odloži, kot je bil predlog Občine) ter pobuda glede znižanja cen za komunalne storitve v višini 20% storitev tako za gospodinjstva kot tudi za mala gospodarska podjetja.

Trboveljčani čakajo na občinske premike. Morda pa jih prinesejo prvi majski dnevi?