Čeprav je odločitev sprožila veliko hude krvi in nezadovoljstva, pa se bodo od jutri dalje tako dijaki kot tudi učenci osnovnih šol na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) šolali na daljavo. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport  Simona Kustec je izdala ta sklep zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19.

Zasavske srednje šole so s poukom na daljavo nadaljevale že prejšnji teden, po končanih jesenskih počitnicah, osnovnošolce pa tak način dela čaka po enotedenskem podaljšku počitnic.

In kako so se na manj ugoden način šolanja pripravile osnovne šole?

Osnovna šola Trbovlje je preko svoje spletne strani obvestila učence in njihove starše, da bo delo potekalo preko spletnih Google učilnic, v katere so se učenci že prijavili, v primeru tehničnih težav pa jim bo na voljo pomoč šolskega informatika.

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje bo pouk na daljavo izvajala s programom Office365. Otroci so bili z delom seznanjeni še v času, ko so imeli pouk v šoli. Ob morebitnih težavah pa se vedno lahko obrnejo na učitelje.

Na Osnovni šoli Tončke Čeč bo za učence 1. triade obeh programov ter 4. razreda programa NIS potekal pouk na daljavo preko spletne strani, (navodila za pouk bodo objavljena na šolski spletni strani), pouk pa se bo pričel ob 8.20 z videokonferenco. Za učence od 4. do 9. razreda OŠ ter učence od 6. do 9. razreda NIS bo delo na daljavo potekalo preko spletnega okolja TEAMS,  pouk pa bodo pričeli ob 7.45 z videokonferenco pri oddelčni skupnosti, kamor jih bodo razredniki povabili preko Teamsov.

Ravnateljica Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik na spletni strani svojim učencem in staršem sporoča, da bodo učenci prve triade pouk spremljali prek novo postavljenega e-portala Rajko, učenci od 4. do 9. razreda pa bodo svoje delo nadaljevali v spletnih učilnicah XoolTime znotraj eAsistenta in orodju za videosrečanja ter sodelovalno učenje Microsoft Teams.

Tudi osnovnošolci Osnovne šole Ivana Skvarče iz Zagorja bodo spremljali pouk prek kanala Microsoft Teams, pripravili pa so tudi smernice in navodila za pouk na daljavo, ki si jih lahko preberete na šolski spletni strani.

Učenci Osnovne šole Toneta Okrogarja iz Zagorja bodo vsa navodila za delo na daljavo v tednu od 9.11.do 13.11.2020 prejeli preko eAsistenta, jim sporoča njihova ravnateljica. Enako sporoča vodstvo šole tudi učencem Osnovne šole Ivana Kavčiča iz Izlak.

Učenci Osnovne šole Litija bodo k pouku na daljavo pristopili tako, kot so se na to pripravili že v šoli,  učitelji pa jim bodo še sproti podajali navodila. S potrebnimi informacijami bodo informirani preko spletne strani in spletnih učilnic.

Osnovna šola Šmartno pa bo pouk na daljavo izvajala preko spletnih učilnic. Podatke za dostop so učenci dobili že v šoli, pripravljena so navodila za delo v spletnih učilnicah, pomoč učencem pa bo na voljo tudi s strani razrednikov.

Vse na svetu je najprej majhno, potem pa raste. Le težave so na začetku velike, potem pa so vsak dan manjše, pravi arabski pregovor. Da bi jutri spoznali, da z dobro voljo, potrpežljivostjo in vztrajnim delom lahko in boste želi uspeh.