Kako dolgo bo JJ še predsednik?

Jutri, 19.6.2021 čaka delegate stranke SDS največji dogodek stranke – 12.kongres, ki se zgodi vsake 4 leta. Tokrat bo kongres, ki je bil že večkrat prestavljen, le realiziran. V Slovenskih Konjicah bodo delegati na kongresu, ki bo potekal pod sloganom Gradimo Slovenijo #zate, sprejeli pomembne programske resolucije in izvolili novo vodstvo.

SDS kot stranka v ospredje postavlja  slovensko družino, kot temeljno celico in tudi vrednoto družbe. Meni, da naj bo Slovenija odprta za različno kulturno izmenjavo, ki  nas lahko bogati, hkrati pa mora odločno zavračati vsiljevanje multikulturnosti, ki ne loči več med slovenskim jezikom in slovensko kulturo, ter drugimi kulturami. Slovenska demokratska stranka si v svoji resoluciji  prizadeva tudi za čim bolj enake izhodiščne možnosti – vsak mora dobiti možnost, da razvije svoje potenciale, ne glede na to, ali se rodi v bogati ali revni družini, naj prihaja iz vasi ali mesta. SDS z resolucijo poudarja svoj trud za blaginjo slovenskega človeka, za enaka merila za vse kot temelj vladavine prava in za izkoreninjenje drugorazrednosti v Sloveniji. Ena od temeljnih trditev v resolucije je enakopravnost in enakovrednost med spoloma – ženske naj se ne skrivajo v senci velikih mož, saj so v družbi tista moč, ki daje zagon družini in družbi nasploh. Mlade želijo vključiti v moderniziran vajeniški sistem in v znanost, da ne bi odhajali v tujino, hkrati pa razvijali šolstvo, da bodo mladi lahko pridobili odločna znanja in kompetence. V dobro vseh si želijo odpraviti pomanjkljivosti zdravstvenega sistema in varstva starejših ter okrepiti obrambni sistem, da bo Slovenija sposobna varovati svoje meje in po potrebi braniti domovino.

Delegati bodo na kongresu volili tudi predsednika stranke ter člane izvršilnega in nadzornega odbora. Ali lahko pride do drastičnih sprememb ali pa bo Janez Janša dobil podporo in ostal še naprej predsednik Slovenske demokratske stranke? To bomo videli po jutrišnjem glasovanju.