Vlada je oblikovala Strokovno skupino za pomoč ministrstvom pri oblikovanju prvega zakonskega #protiKoronapaketa #PKP1 s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije. Skupino bo vodil dr. Matej Lahovnik, ki se s tem vključevanjem očitno vrača v politiko. Vlada bo smernice obravnavala in sprejemala na ponedeljkovi seji.

 

O katerih usmeritvah se bodo v sklopu prvega zakonskega paketa torej pogovarjali v ponedeljek?

⇒ Nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v  času epidemije na področjih zdravstva, Civilne zaščite, varnosti in druge kritične infrastrukture …) po presoji predstojnikov v višini od 10 do 200 odstotkov dodatka na osnovno plačo.

⇒ Priporočilo delodajalcem v gospodarstvu za podoben pristop v svojih podjetjih, (zlasti v trgovinah z osnovnimi življenjskimi potrebščinami).

⇒ Način in višino povračila plač zaposlenih v tistih podjetjih, ki so zaradi epidemije morali  prekiniti s poslovanjem (v celoti ali deloma).

⇒ Znižanje funkcionarskih plač na državni ravni za 30 odstotkov za čas trajanja epidemije.

⇒ Izplačilo kriznega dodatka upokojencem in najbolj ranljivim socialnim skupinam prebivalstva za čas trajanja epidemije.

⇒ Ocenitev gospodarske škode, ki je nastala kot posledica epidemije in določitev splošnega okvirja za povrnitev nastale škode.

V pripravi pa je tudi drugi zakonski  paket za sistemsko blaženje posledic epidemije.