Kako si v času epidemije pomagajo v Občini Hrastnik

Vir fotografije: spletna stran Občine Hrastnik http://hrastnik.si/

Ker je v Hrastniku število obolelih za COVID-19 naraslo na 3 starejše občane, ki niso varovanci Doma starejših Hrastnik in med sabo niso povezani, župan svojim občanom sporoča, da vsi, ki le lahko, naj v teh časih ostanejo doma, saj lahko le s  skupnim in solidarnim ravnanjem  zajezimo širjenje virusa. Obenem se zahvaljuje vsem tistim, ki hodijo v službo zato, da lahko skupnost kljub epidemiji normalno deluje.

 

Občina Hrastnik in Občinski štab Civilne zaščite Občine Hrastnik sta vzpostavila mrežo pomoči, s pomočjo katere skrbijo predvsem za starejše občane in socialno ogrožene v svoji občini. V sodelovanju z Domom starejših Hrastnik, Območnim združenjem Rdečega križa Hrastnik, s Centrom za socialno delo Hrastnik, gasilci, krajevnimi skupnostmi ter prostovoljci oskrbujejo več kot 150 ljudi, ki v času epidemije koronavirusa potrebujejo pomoč.

Dom starejših Hrastnik zagotavlja nego na domu oziroma starejšim dostavlja kosilo na dom, prostovoljci, ki sodelujejo z enoto Rdečega Križa v Hrastniku, skrbijo za nakup živil in prevzem zdravil v lekarni za starejše občane, pripravili pa so tudi 100 prehranskih paketov za občane, ki so vključeni v projekt Starejši za starejše. Na Centru za socialno delo pa so pripravili seznam starejših oseb, za katere sicer skrbijo svojci, a je to ob trenutni situaciji oteženo in jim bo zato občina v času trajanja izrednih razmer zagotavljala topel obrok.

Z Občine Hrastnik sporočajo še, da vsi tisti občani in občanke pa tudi družine, ki so v teh negotovih razmerah v stiski ter sebi in svojim otrokom ne morejo zagotoviti toplega obroka, naj pokličejo na telefonsko številko info centra občine 03 56 54 360 ali pošljejo mail na [email protected] in sporočijo, če potrebujejo pomoč.