Turizem je dejavnost povezana s počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter naravno in kulturno dediščino. Le-to lahko razvijamo v urejenem, prijaznem, gostoljubnem in strpnem okolju. To je tudi temeljni smisel in dolgoročno sporočilo slovenskega turističnega projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Turistična zveza Slovenije (TZS) tudi letos izvaja natečaj Moja dežela – lepa in gostoljubna, v katerem strokovna komisija TZS ocenjuje, kako urejena so slovenska mesta in kraji.

Namen projekta je spodbujati in ozaveščati ljudi, da urejajo svoje okolje v katerem stanujejo, žive, delajo, se družijo in dopustujejo in hkrati spodbujati tudi  komunalna, okoljevarstvena podjetja in druge službe, da prispevajo k urejenosti in prijetni celostni podobi Slovenije.

V tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna sodeluje več kategorij:

  • večja, srednja in manjša mesta,
  • turistični, zdraviliški in izletniški kraji in
  • mestna, trška in vaška jedra.

Poleg mest in krajev pa na natečaju za laskavi naslov sodelujejo tudi kampi in glampingi, mladinska prenočišča, tematske poti, Petrolova prodajna mesta ter kulturne in naravne znamenitosti.

Tekmovanje poteka najprej na lokalni ravni z ocenjevanjem najbolj urejenih hiš, poslopij, vrtov, balkonov, nadaljuje se na krajevni, mestni, občinski, regijski ravni ter zaključuje na državnem nivoju z razglasitvijo najbolj urejenih in gostoljubnih mest, krajev …

Poleg ocenjevanja strokovne komisije lahko svoj glas oddamo tudi posamezniki z glasovanjem za katerokoli od naštetih skupin.

V tekmovanju pa sodelujejo tudi zasavske destinacije. Med »Naj lepše – naj gostoljubnejše srednje mesto« se za glasove potegujejo tudi Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi, v kategoriji  tematskih poti pa lahko glasujemo tudi za litijsko pot Med minerali in kapniki v Srcu Slovenije.

Komisija bo naše kraje obiskala 25. avgusta, spletno glasovanje pa poteka še do 12. septembra.

Če ste torej mnenja, da je ravno vaše mesto tisto najlepše in najbolj gostoljubno, lahko svoj glas oddate na naslednji povezavi https://turisticna-zveza.si/spletno-glasovanje/moja-dezela-lepa-in-gostoljubna-spletno-glasovanje-2021/3?fbclid=IwAR1E-iktMLWPKrI3-wCWodhTvWklvYw_faakw49xTSK6dU8hKhzwEqMYeDg