Decembra se bodo najranljivejše skupine spet lahko razveselile svojih mesečnih prejemkov, saj bodo poleg svojih izplačil prejeli tudi posebni solidarnostni dodatek.

Minister za finance Andrej Šircelj je potrdil, da je za upokojence z nižjimi pokojninami predviden dodatek med 130 in 300 €, ki bo dodeljen po naslednjih kategorijah:

višina pokojnine višina dodatka
do 510 € 300 €
med 510 in 612 230 €
med 612 in 714 130 €

Invalidi naj bi na predlog finančnega ministrstva prejeli dodatek v višini 150 €, isti znesek pa naj bi prejeli tudi kmetje z dohodki pod 591,20 €, ki so starejši od 65 let in ne prejemajo pokojnin.

Kmetom, družbenikom ali delničarjem gospodarske družbe, ustanoviteljem zadruge ali zavoda ter samozaposlenim naj bi pomagali v obliki delne povrnitve izpada dohodka zaradi karantene in sicer za 10 dni karantene naj bi se izplačalo 250 evrov, za 20 dni karantene 500 evrov in za en mesec 750 evrov.

Poleg upokojencev, invalidov in kmetov pa Vlada RS meni, da so do dodatka upravičeni tudi tisti, ki prostovoljno pomagajo pri preprečitvi širjenja virusa. Tako je za pripadnike civilne zaščite namenila 30 € na dan, za dijake in študente, ki pomagajo v zdravstvenih ustanovah, pa 25 € na dan.

Finančna pomoč pa ne bo namenjena le posameznikom, pač pa tudi gospodarstvu v obliki povrnitve stroškov za hitre teste, ki bodo povrnjeni podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim v višini 60 evrov na delavca. Z zakonom pa predlagajo tudi podaljšanje turističnih bonov do 30. junija 2022.