Kisikarna Steklarne Hrastnik za zeleno prihodnost

Za Steklarno Hrastnik je bil včeraj poseben dan – odprli so kisikarno. Čisti kisik, ki ga bodo v kisikarni proizvedli, bodo uporabljali pri proizvodnji stekla na novi G-peči, s tem pa bodo zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida v okolje. Steklarna je tako investirala v svojo že tako kakovostno proizvodnjo še najmodernejšo in čisto tehnologijo in tako vzpostavila okolju še bolj prijazno proizvodnjo. Po napovedih bi bil zaradi kisikarne ogljični odtis kar 20% nižji.

Odprtja nove kisikarne se je udeležil tudi minister za okolje in prostor  mag. Andrej Vizjak , ki je o novi investiciji, vredne kar 3 milijone evrov, povedal: »Steklarna Hrastnik je skozi vrsto svojih projektov nosilec zelenega prehoda v panogi gospodarstva, ki je energetsko in snovno zelo zahtevna. In je dokaz, da je možno izvesti zeleni prehod tudi v praksi. To bo morala postati praksa«.

Minister Vizjak je ob prizadevanjih EU v okviru »Pripravljeni na 55« (»Fit for 55«) poudaril trajnostno usmerjenost  na področju industrije, energetike in tudi v ostalih panogah in povedal je, da je Steklarna Hrastnik dokaz, da je to možno izvesti. Vrsta investicij doslej gre v smeri brezogljične družbe, brezogljične proizvodnje in  trajnostne rabe energije in  odprtje kisikarne je pomemben korak na tej poti.  Naložba Steklarne Hrastnik je minster postavil kot pomemben zgled družbi in drugim gospodarskim subjektom in obenem povedal tudi da prizadevanja zgolj enega podjetja ali prizadevanje Evrope niso dovolj, saj je boj proti podnebnim spremembam globalna naloga. 

Minister Vizjak je Steklarni Hrastnik zaželel veliko uspehov na poti v brezogljičnost in obljubil tudi pomoč  Ministrstva za okolje in prostor. Za zeleni prehod v brezogljično družbo so na voljo tudi sredstva podnebnega sklada, kamor se stekajo sredstva prodanih kuponov, ki jih plačujejo onesnaževalci, pa tudi kohezijskih sredstva in sredstva drugih evropskih razpisov.

Steklarna Hrastnik je s svojim delom svetel vzor, saj navdušuje s permanentnim vlaganjem v okoljske projekte, ki proizvodnjo dela bolj konkurenčno, po drugi strani pa z zmanjšanjem emisij prispevajo k brezogljični družbi, je še povedal minister Vizjak.