Kje so obljubljene HE na Srednji Savi?

Ali je projekt srednjesavskih elektrarn zastal zaradi nizkih cen  električne energije na trgu? Ali je morda zaščitena riba sulec tudi eden od krivcev, da projekt stoji? Ali je zadaj nekaj tretjega? Zastala je celo priprava koncesijske pogodbe. Kje je več kot milijarden posel?

»Projekt izgradnje HE na srednji Savi, s katerim bomo povečali proizvodnjo električne energije brez povečevanja emisij toplogrednih plinov, je zelo pomemben nacionalni projekt, ki ga Slovenija potrebuje, zato ga želimo pospešiti in čim prej učinkovito izpeljati,«je leta 2011 povedal mag. Matjaž Janežič, takratni generalni direktor HSE, ko je bila ustanovljena tudi družba Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA), s sedežem na lokaciji obstoječe družbe Termoelektrarna Trbovlje, ki je med drugim klavrno propadla. Morda pa se je tudi SRESA okužila s kakšnimi virusi TET-a!

Krepitev pobud civilnih iniciativ proti gradnji HE!

vir: RTVSLO.si

Od pompa, ki se je odvijal kar nekaj let s pripravami DRP-ja, koncesijske pogodbe, različnimi variantami gradenj elektrarn, problematike zaradi zaščite sulca z NATURO 2000, predstavitvami in javnimi razpravami po posameznih občinah, je ostalo bore malo. Vedno glasnejše so celo pobude proti gradnji s strani civilnih iniciativ, ki jim je trenutno stanje celo voda na mlin. Mnenja so, da bomo z elektrarnami preveč posegli v prostor, ki je že tako in tako omejen v tej sicer lepi, vendar (pre)ozki zasavski dolini.

Država ne bo financirala občinske infrastrukture!

Skoraj edino pozitivno mnenje Zasavcev o HE je, da se bo izboljšala protipoplavna zaščita in da se bo uredila infrastruktura lokalnega pomena, vendar bo urejanje le te bremenilo posamezne občinske proračune, kajti iz državnega proračuna se bo financiral le energetski del in urejanje državne infrastrukture.

HE na srednji Savi da ali ne in če da, kdaj?

Ker so vse zasavske občine v negotovosti zaradi neaktivnosti države pri projektu, pa pogosto pride do težav pri načrtovanju občinskih projektov ob Reki Savi in njenih pritokih, saj je težko sprejemati odločitve, če ne veš kdaj in če sploh bo projekt HE zaživel.

foto Branko Klančar in F.M. (spletna stran Občina Hrastnik)

Morda pa le zmagata kralj rib sulec, ki bo še naprej živel v svojem naravnem habitatu in Peter Kauzer, ki bo še naprej lahko mirno treniral na brzicah reke Save.