Od 1. oktobra 2020 lahko vsak bencinski servis prosto oblikuje cene goriv na trgu.

Ponudniki goriva smejo – če bi želeli – cene spremeniti tudi po petkrat dnevno. Edini pogoj, ki mu morajo zadostiti, pa je, da eno uro pred spremembami cen spremembo vnesejo v aplikacijo goriva.si.

»Podjetja morajo vsako spremembo drobnoprodajnih cen naftnih derivatov na vsakem posameznem bencinskem servisu v Republiki Sloveniji sporočiti ministrstvu najpozneje eno uro pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu.« pravijo na ministrstvu.

Po kakšnih cenah pa lahko točite gorivo v Zasavju ? Cene smo preverili na spletni strani goriva.si; spletna aplikacija vam omogoča natančno spremljanje cen in hkrati informiranje o trenutnih cenah posamezne vrste goriva na vseh bencinskih servisih v po vsej Sloveniji.

V Zasavju lahko točite gorivo na Petrolovih bencinskih servisih, na OMV ali MOL-u. Cene pri posameznih ponudnikih so na vseh njihovih servisih enake, morda pa boste nekaj centov na liter goriva dražje plačali, če boste tankali ob avtocesti.

Cena za liter 95-oktanskega bencina in dizla v € na bencinskih servisih v Zasavju

Vir podatkov: goriva.si