Redarska služba Skupne občinske uprave Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji bosta v tem tednu izvajali meritve hitrosti v svojih občinah.
Danes bodo na radar lovili v Šmartnem pri Litiji,
v petek, 27. 1. 2023 pa je na vrsti Litija.
Redarska služba SOU bo meritve izvajala predvsem na odsekih cest, kjer so bile v preteklosti podane pobude po namestitvi hitrostnih ovir zaradi pogostih prekoračitev hitrosti. Lokacije so določene z namenom preventivnega zmanjšanja prometnih prekrškov, nesreč in umiritve prometa. V primeru slabega vremena se meritve ne bodo izvajale.
Z radarjem ali brez – po pameti, ko ste za volanom!