Knjižnica Zagorje: Spregovoril bo največji strokovnjak za slovensko kulturno dediščino

Tudi grad Bogenšperk je del nepremične kulturne dediščine pri nas. Vir: Srce Slovenije

V mesecu novembru, ki je obenem tudi mesec,ko se po Sloveniji praznuje dan splošnih knjižnic, bo Knjižnica Mileta Klopčiča v Zagorju gostila največjega strokovnjaka za kulturno dediščino v Sloveniji, etnologa, univerzitetnega profesorja in publicista, dr. Janeza Bogataja. 

Kulturna dediščina je dobrina, podedovana iz preteklosti, ki jo opredeljujemo kot odsev in izraz vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas. Deli se na materialno; na premično in nepremično ter nesnovno kulturno dediščino.

Dr. Janez Bogataj bo v torek, 13. 11. spregovoril o tem, kako preseči mačehovski odnos do kulturne dediščine ter kako nam le-ta lahko obogati vsakdanje življenje.

Predavanje se začne ob 18.30 v Knjižnici Mileta Klopčiča.

Vabljeni, da se pridružite praznovanju splošnih knjižnic in hkrati izveste še kaj o premalokrat obravnavani temi, ki pa je za nas, Slovence, izrednega pomena.

 

vir: Knjižnica Zagorje