Tudi v trboveljsko občino so pritekla sredstva za kolesarske površine.  Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je Občina Trbovlje prejela približno 1.300.000 EUR, iz državnega proračuna pa približno 330.000 EUR sredstev. Ker znaša vrednost celotnega projekta cca. 2.260.000 €, bo razliko primaknila občina sama. S to investicijo želijo v Trbovljah urediti kolesarsko povezavo, ki bo – vključujoče že obstoječe kolesarske poti – povezala celotno dolino od železniške postaje pa do Gabrskega. Celotna kolesarska povezava bo tako dolga 6,41 km, od tega bo zgrajenih skoraj 2 kilometra novih ločenih kolesarskih površin. Poleg kolesarskih poti pa se v Trbovljah načrtujejo še 3 dodatne nadstrešnice za kolesa.