Povprečnine so sredstva, ki jih občine prejmejo od države, za financiranje izvajanja obveznih nalog na podlagi sistema primerne porabe. S tem je občinam omogočena večja finančna avtonomija. V izračunu primerne porabe občin oziroma zneska, ki pripada posamezni občini, se upošteva stroške nalog, ki jih občine morajo opravljati na podlagi zakonskih predpisov. Za določitev zneska povprečnine za posamezno občino se izračuna povprečne stroške na prebivalca občine.

 

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 med drugim vsebuje tudi določila o višini povprečnine. Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022 določa povprečnino v letih 2021 in 2022 v višini 628,20 € na prebivalca,  kar pomeni 4,24 € na prebivalca več kot letos.

 

In kaj to pomeni za zasavsko območje? V Zasavje bo skupno priteklo 2.616.004 €. Koliko bodo prejele posamezne občine, si lahko pregledate v spodnji tabeli:

Hrastnik 351.522,00 €
Litija 695.908,00 €
Šmartno pri Litiji 267.945,00 €
Trbovlje 608.545,00 €
Zagorje ob Savi 692.084,00 €

 

Z dvigom povprečnin se zvišuje kvaliteta življenja v občinah. Seveda pa se bodo v posameznih občinah sami odločili, za kaj bodo prejeti denar tudi porabili.