Komu ste pa vi namenili svoj procent?

Vsak davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % njegove dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij (npr. nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

 

Ta procent vas nič ne stane, lahko pa pomaga mnogim upravičencem, ki jih izberete vi – lahko so to tudi vaša lokalna športna ali kulturna društva, gasilci… Če ga vi sami ne boste namenili nekomu, bo ta 1% dohodnine pač romal v skupno blagajno. 

Ampak POZOR! Danes je zadnji dan za oddajo zahteve za namenitev dohodnine, ki jo lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki ali  osebno oziroma po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

 

Kdo vse so lahko upravičenci, pa lahko preverite na tej povezavi: