Končno bodo obnovili poškodovan del ceste v zgornjih Trbovljah

Pričela so se prepotrebna dela na delu ceste med Komunalo in Gasilskim domom. Ta cestni odsek je že več let močno poškodovan, prav tako pa je v slabem stanju tudi pločnik ob tej cesti.

Občina Trbovlje se je o rekonstrukciji dogovarjala z državo, saj gre za regionalno cesto. Skupna vrednost investicije je okrog 520.000 € – glavni investitor projekta je tako Republika Slovenija, Občina Trbovlje pa bo poskrbela za pločnike in javno razsvetljavo na tem cestnem odseku.

Dela so se pričela v tem tednu, zaključena pa naj bi bila še letos. V času izvajanja del bo veljal spremenjen prometni režim, ki bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo.

S prenovo cestnega odseka bo poskrbljeno za boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa za pešce, ki se radi sprehajajo po tem delu Trbovelj.