Večletne prošnje in opozarjanja, da je odsek ceste od križišča Partizanske poti do križišča Sitarjevške neprimeren, so le obrodile sadove. Odsek ceste je poškodovan, na cesti je mnogo udarnih jam, na cestišču ni vidnih talnih oznak, prav tako ni potrebne javne razsvetljave, neurejen in nevaren pa je tudi dostop do litijskega Zdravstvenega doma. Poslanec Boris Doblekar je zato zelo vesel, da so njegove neumorne prošenj v imenu občanov Litije in Šmartnega le padle na plodna tla.
Odsek ceste bo moderniziran, vključno z javno razsvetljavo in ureditvijo pločnikov ter prehodov za pešce za varnost pešcev.
Izvajalec del bo lokalno gradbeno podjetje Trgograd d.o.o, Litija.
Doblekar pa je podal še pobudo Zdravstvenemu domu Litija, da bi ob tej priložnosti uredili še stopnišče od ceste proti glavnemu vhodu zavoda.