OBVESTILO O OVIRANEM PROMETU ZARADI GRADNJE VODOVODA SP. HOTIČ – BITIČE – JESENJE

Obveščamo vas, da z dnem 11. 6. 2018 izvajalec JP KSP Litija d.o.o. pričenja z deli na objektu Gradnja vodovoda Jesenje – Bitiče. Za obravnavan objekt so na Občini Litija pridobili vsa potrebna dovoljenja in začenjajo z izgradnjo vodovoda na predmetnem območju naselja Jesenje in Bitiče.

Od dne 11. 6. 2018 do dne 13. 7. 2018, bo oviran promet na javni poti JP 708051 (Sp. Hotič – Bitiče – Jesenje) za kar se vam že vnaprej opravičujejo in naprošajo za razumevanje.

OBVESTILO O ZAPORI CEST ZARADI PRIREDITVE LITIJSKI TEK

ZKMŠ Litija

Občina Litija obvešča o začasni popolni zapori naslednjih cest:

  • Lokalne zbirne mestne ceste LZ 208361 (Trg Svobode-Valvazorjev trg), od objekta Valvazorjev trg 23 do križišča za Jerebovo ulico, se zapora ceste dovoljuje od dne 8. 6. 2018 od 21.00 ure do dne 9. 6. 2018 do 14. ure,
  • Lokalne zbirne mestne ceste LZ 208361 (Trg Svobode-Valvazorjev trg), dne 9. 6. 2018 od 5. ure do 14. ure,
  • Lokalne ceste LC 69031 (Litija-Kresnice-Jevnica-Slop), od Trga Svobode do Pogonika, zapora ceste se dovoljuje dne 9. 6. 2018 od 8.00 do 13. ure,
  • Začasna popolna zapora priključkov lokalnih cest, v času popolne zapore lokalne ceste LC 69031 (Slap.-Jev.-Kres-Litija), dne 9. 6. 2018 od 8. do 13. ure.

Začasna popolna zapora se dovoljuje zaradi izvedbe prireditve »Litijski tek« in podelitve priznanj.

OBVESTILO O ZAPORI CEST V KRESNICAH ZARADI GASILSKE PARADE

Občina Litija obvešča o začasni popolni zapori naslednjih cest:

  • Lokalne ceste LC 69031 (Slap.-Jev.-Kres-Litija)
  • Javne poti JP 710101 (Trgovina-Vidic)
  • Javne poti JP 710091 (Mimo osnovne šole), od JP 710101 do gasilskega doma v Kresnicah
  • Lokalne ceste LC 208282 (Kresnice-Golišče-Jevnica), od JP 710091 do športnega parka Kresnice

Začasna popolna zapora se dovoljuje za namen izvedbe javne prireditve, ki bo dne 9. 6. 2018 med 17.30 in 19.30 uro, zaradi gasilske parade.